Úverový register

V úverovom registri sa nachádzajú údaje o Vašich súčasných bankových dlhoch, ako informácie o omeškaných splátkach o nezaplatení starého dlhu alebo o nepovolenom prečerpaní z účtu.
Vypíšte a vytlačte Žiadosť o poskytnutie odpisu osobných údajov zo spoločného registra bankových informácií a zašlite na adresu: Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava.
Na počkanie alebo poštou do 5 pracovných dní je poplatok 14 EUR za jeden odpis (komplet) plus poštovné.
Do 30 dní je poplatok 4 EUR.

Dokumenty na stiahnutie:Overenie exekúcii

V akých situáciách sa môže výpis hodiť?

Výpis z Centrálneho registra exekúcií pre vás môže byť okrem iného cennou informáciou:
  • pri osobnom bankrote, alebo konkurze
  • keď prenajímate nehnuteľnosť a chcete predísť dôsledkom exekučného konania
  • keď si kupujete nehnuteľnosť a chcete mať istotu, že nie je súčasťou exekučného konania a predávajúci s ňou môže nakladať
  • keď ste živnostník či podnikateľ a chcete mať istotu, že na Vášho zákazníka nie je vedená exekúcia a nehrozí kvôli nej neplatenie z jeho strany
  • keď si kupujete vozidlo a chcete mať istotu, že Vám nebude vozidlo následne zabavené, pretože je súčasťou exekučného konania
  • keď požičiavate peniaze, či už fyzickej alebo právnickej osobe
  • keď si sami chcete byť istý, že proti Vám nie je vedené exekučné konanie
Situácií, v ktorých Vás môže obstaranie výpisu zachrániť, je ale omnoho viac.
Cena lustrácie jednej exekúcie 2,50€.