Správcovské spoločnosti:

Košická oddlžovacia spoločnosť s.r.o. považuje spravovanie dlhov za poplatok a rozplácanie úverov za podvod na klienta. 

Verte nám, je to podvod!!!   Správcovské spoločnosti Vás ešte viac zadlžujú!!!

Príklad rozplácania Vašich splátok cez správcovskú spoločnosť a cez Košickú oddlžovaciu spoločnosť s.r.o.

Správcovskej spoločnosti dlhov napríklad zaplatíte mesačne polovicu Vašich splátok úverov, ako by ste reálne mali splácať mesačne. Máte síce pocit, že ste ušetrili a ľahšie sa Vám žije, lebo sa Vám zvýšilo viac peňazí na živobytie, ale má to svoje následky. Správcovská spoločnosť dlhov z Vašej splátky si zinkasuje istú časť, ako odmenu za správcovstvo Vašich dlhov a ostatné peniaze rozplatí na Vaše existujúce úvery. Nikto Vám však negarantuje, že banke, alebo nebankovej spoločnosti minimálna splátka bude postačovať na to, aby voči klientovi nebola uplatnená sankcia formou exekúcie, zrážkou zo mzdy, alebo dražbou.

 Správcovské spoločnosti dlhov sa nezaoberajú vôbec nekalými praktikami bánk a nebankových inštitúcii formou ochrany spotrebiteľa na súdoch, čo vedie k preplateniu úverov aj o niekoľko tisíc eur bez toho, aby ste o tom vedeli. Správcovské spoločnosti pracujú formou spravovania úverov z vysokou čiastkou, lebo úver je dlhodobý a úver splácate s minimálnou splátkou počas dlhého obdobia narastajú neúmerne náklady, ktoré musíte vynaložiť za úver.  Čím dlhšie splácate tým dlhšie z Vás majú zisk banky a nebankové spoločnosti a v neposlednom rade správcovské spoločnosti dlhov!!!  Klient až po istom čase zistí, že toto riešenie nie je výhodné, keďže takéto riešenie nevedie k zlepšeniu úverovej zaťaženosti, ale k zhoršeniu finančnej situácie klienta. Banky alebo nebankové spoločnosti vo väčšine prípadov aj tak v konečnom dôsledku pristupujú k vymáhaniu vašich úverov formou exekúcie, zrážky zo mzdy, alebo dražbou, bez ohľadu na činnosť správcovských spoločnosti v rámci rozplácania.

Verte nám, je to podvod!!!   Správcovské spoločnosti Vás ešte viac zadlžujú!!!