Úvod

Košická oddlžovacia spoločnosť s.r.o. bola založená v roku 2016. Spoločnosť bola založená na základe požiadavky trhu a požiadavky obyčajných ľudí o túto službu. Hlavnou myšlienkou je pomoc pre klientov iným spôsobom ako poskytujú všeobecne známe spoločnosti, ktoré sa venujú len oddlženiu klienta výhradne formou správy dlhov. Naša spoločnosť nevykonáva správu dlhov a nedohaduje sa s bankami a nebankovými spoločnosťami na znížení splátok, alebo odklade splátok, ktoré vedú len ku zvýšenému riziku poškodenia klienta s následkami exekúcie a iných sankcií zo strany bánk, alebo nebankových spoločností ale venujeme sa analýze úverových zmlúv a riešime pochybenia a nekalé praktiky bánk a nebankových spoločností formou ochrany spotrebiteľa na súde. 

 Košická oddlžovacia spoločnosť s.r.o. pomáha klientom, ktorí majú problémy so splácaním úverov, majú exekúcie, zrážky zo mzdy z bánk a nebankových spoločností, problémy s inkasnými spoločnosťami, výkon záložného práva na nehnuteľnosť , dražbu nehnuteľnosti.

Riešime neoprávnené obohacovanie bánk, nebankových spoločností a inkasných spoločností.

Košická oddlžovacia spoločnosť s.r.o.  po analýze úverových zmlúv venuje uplatneniu sankcii voči bankám a nebankovým inštitúciám súdnou cestou za pochybenia a nekalé praktiky v oblasti platného práva na ochranu spotrebiteľa a to aj so spätnou platnosťou. Medzi najzávažnejšie pochybenia považujeme výšku úrokových sadzieb a taktiež nevyváženosť úverových zmlúv v neprospech klienta, ktoré vedú k neúmernému navýšeniu úveru, ktoré skoro vždy končia exekúciou, zrážkou zo mzdy, alebo vypovedaním hypotéky a uplatnením si záložného práva na nehnuteľnosť ( Dražba). Našou prácou je objektivizácia výšky dlhu klienta podľa platnej legislatívy čím zabránime , aby klient úver zbytočne nepreplatil, ale aby zaplatil len to čo naozaj banke dlhuje a nestal sa obeťou úžery, ktorá sa denne praktizuje na slovenskom úverovom trhu z dôvodu nekalých praktík bánk a nebankových inštitúcii. Naším hlavným cieľom je aby sme klienta ochránili pred neoprávnenými konaniami bánk a nebankovými spoločnosťami a dosiahli zníženie úverového zaťaženia klienta na minimum v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa.

Naše postupy zaručujú, že Vás, ako klienta ochránime pred exekúciou, zrážkou zo mzdy, alebo dražbou a ušetríme Vám čo najviac peňazí pri úveroch, ktoré zbytočne preplatíte aj preplácaním úrokov resp. poplatkov na ktoré banky a nebankové inštitúcie podľa zákona nemajú nárok. Bližšie informácie získate pri osobnej konzultácii.

Milí klienti veľmi radi Vám pomôžeme s Vašimi starosťami, ktoré nastali pri splácaní úverov. Nás nezaujímajú dôvody pre ktoré ste sa dostali do problémov pri splácaní úverov nás zaujíma, ako sa k Vám banka, nebanková spoločnosť správa a za akých zmluvných podmienok ste čerpali úver. Nás zaujíma podstata znížiť Vaše úverové zaťaženie na minimum v záujme riešenia Vašich starostí.

V našej spoločnosti sú konzultácie zdarma!!!!!