Úvod

Košická oddlžovacia spoločnosť s.r.o. bola založená v roku 2016. Spoločnosť bola založená na základe požiadavky trhu a požiadavky obyčajných ľudí o túto službu. Hlavnou myšlienkou je pomoc pre klientov, ale iným spôsobom ako poskytujú všeobecne známe spoločnosti, ktoré sa venujú len oddlženiu klienta výhradne formou správy dlhov. Naša spoločnosť nevykonáva správu dlhov a nedohaduje sa s bankami a nebankovými spoločnosťami na znížení splátok, alebo odklade splátok, ktoré vedú len ku zvýšenému riziku poškodenia klienta s následkami exekúcie a iných sankcií zo strany bánk, alebo nebankových spoločností ale venujeme sa analýze úverových zmlúv a riešime pochybenia a nekalé praktiky bánk a nebankových spoločností formou ochrany spotrebiteľa na súde. 

 Košická oddlžovacia spoločnosť s.r.o. pomáha klientom, ktorí majú problémy so splácaním úverov, majú exekúcie, zrážky zo mzdy z bánk a nebankových spoločností, problémy s inkasnými spoločnosťami, výkon záložného práva na nehnuteľnosť , dražbu nehnuteľnosti.

Riešime neoprávnené obohacovanie bánk, nebankových spoločností a inkasných spoločností.

Košická oddlžovacia spoločnosť s.r.o.  sa po analýze úverových zmlúv venuje uplatneniu sankcii voči bankám a nebankovým inštitúciám súdnou cestou za pochybenia a nekalé praktiky v oblasti platného práva na ochranu spotrebiteľa a to aj so spätnou platnosťou. Medzi najzávažnejšie pochybenia považujeme výšku úrokových sadzieb a taktiež nevyváženosť úverových zmlúv v neprospech klienta, ktoré vedú k neúmernému navýšeniu úveru, ktoré skoro vždy končia exekúciou, zrážkou zo mzdy, alebo vypovedaním hypotéky a uplatnením si záložného práva na nehnuteľnosť ( Dražba). Našou prácou je objektivizácia výšky dlhu klienta podľa platnej legislatívy čím zabránime , aby klient úver zbytočne nepreplatil, ale aby zaplatil len to čo naozaj banke dlhuje a nestal sa obeťou úžery, ktorá sa denne praktizuje na slovenskom úverovom trhu z dôvodu nekalých praktík bánk a nebankových inštitúcii. Naším hlavným cieľom je aby sme klienta ochránili pred neoprávnenými konaniami bánk a nebankovými spoločnosťami a dosiahli zníženie úverového zaťaženia klienta na minimum v súlade so zákonom o ohrane spotrebiteľa.

Naše postupy zaručujú, že Vás, ako klienta ochránime pred exekúciou, zrážkou zo mzdy, alebo dražbou a ušetríme Vám čo najviac peňazí pri úveroch, ktoré zbytočne preplatíte aj preplácaním úrokov resp. poplatkov na ktoré banky a nebankové inštitúcie podľa zákona nemajú nárok. Bližšie informácie získate pri osobnej konzultácii.

Milí klienti veľmi radi Vám pomôžeme s Vašimi starosťami, ktoré nastali pri splácaní úverov. Nás nezaujímajú dôvody pre ktoré ste sa dostali do problémov pri splácaní úverov nás zaujíma, ako sa k Vám banka, nebanková spoločnosť správa a za akých zmluvných podmienok ste čerpali úver. Nás zaujíma podstata znížiť Vaše úverové zaťaženie na minimum v záujme riešenia Vašich starostí.

V našej spoločnosti sú konzultácie zdarma!!!!!